žabangai

žabangai
žabángai dkt. Į žabángus, žabángas įkliùvo šẽškas.

.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • žabangai — sm. pl. (1) K.Būg, J.Jabl, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; Sut, S. Dauk, L 1. D.Pošk, M, RtŽ, E, Rtr, ŽŪŽ69,75,127, LEXXXV139, BŽII498, Mšk, Pl, Užp spąstai žvėrims ir paukščiams gaudyti (ppr. kilpos, pinklės): Spąstas, žabangai SD335. Žabangus spęsti K;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žabangas — 1 žabangas sm. (1) KBII63, K, I, LsB526, OGLII300, FrnW, KŽ 1. Q174, CII444, H, H174, R, R133,226, MŽ175,301,461, S.Dauk, BzF201, Rtr, ŠT208 žr. žabangai 1: Į žabangą mesti N. Žabangėlis SD1145. Kūno geiduliai yra tinklai smerties, kuriais jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žabangos — sf. pl. (1) J.Jabl(Skp), DŽ, NdŽ, KŽ, Ms, Slnt, Prk, (3); Sut, Rtr, ŠT59, ŽŪŽ91 1. žr. žabangai 1: Užstatė ant kūtės žabangas ir pagavo šešką Skrb. Eisim žabangų̃ statyt Mrc. Pakliuvo žvirblis tosen žabangosen LTR(Ln). Paukščius žabangomis gaudo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žebangai — sm. pl. (1); BzB341, FrnW 1. žr. žabangai 1: Mano kojoms žebangus spendė BBJer18,22. 2. žr. žabangai 3: Kurie nori pralobti, tie inpuola ing pagundymą ir žebangus BPII377. Jis vaikščioja žebanguosu BBJob18,8 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliūtis — sf. (1), kliūtìs (4) 1. SD441, K kliudantis daiktas, kliuvinys: Tame ežere yra daug kliūčių̃ J. Žvejokai sako: čia kliūtis yra, netraukim tinklo, aplenkim J. Čia tinklo neleisma: čia yra kliūčių Ds. | Dirbtinių kliūčių yra įvairių; jos daromos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvopnas — ×kvõpnas, à (brus. квaпный) adj. (4) godus, gobšus: To mergiotė bais kvopnà an pinigų Ds. Tu labai kvõpnas an grūšnių, obuolių, mergų, an darbo ir an viso ko Ds. Šitokiam kvopnam bernui tai ir žabangai galima pastatyt Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laimus — laimùs, ì adj. (4) [K], LsB261, DŽ, laimus, i (1) žr. laimingas: 1. Esu sau žmogelis laimus kožnam darbe LTR(Bržr). Anoji diena laimyji DP25. O laimusg tai žmogus, kuris nupelno turėt savip tokiuos svečius DP24. Laimios žmones, kurios top …… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lamatai — 1 lamataĩ sm. pl. (3b) K.Būg, BŽ231; L739 paspendžiami žabangai, spąstai: Į lãmatus įlindo pelė Prk. Kad žiurkę į spąstus (lamatus) sugauni, tad reik spąstus su avižiniais šiaudais išsmilkyti, šiaip kita neblenda LTR. | Jis tuojau tus lamatus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaimėti — 1. tr. gauti, pasiekti, iškovoti: Su tuo darbu daug ką palaimėjau Ds. Kartais palaimi, o kartais pražūna Ll. Netur jie palaimėti, žabangai jų tur sudriksti Mž339. | refl.: Pasilaimės dar vieną kartą, kol dirvas nulaisins, be mėšlo paliktas Rt. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrūkti — intr. Rtr; L 1. R, MŽ, N, K, M, NdŽ, KŽ, LzŽ, Dr perplyšti pusiau, nutrūkti: Virvė patrūko J. Beatrišant virvė patrūko KI3. Patrūks siūliukas ir iškris guzikelis Krš. Vieliukė [mašinoje] patrùks – ir stovėk an kelio Adm. Motinai ta ranka atbulyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”